Kamionski transport

Organizujemo transporte punih utovara, kao i zbirnih utovari:

  • Puni utovari: organizacija punih šleperskih, kamionskih ili kombi utovara u izvozu i uvozu, na sve destinacije. Pružamo osnovne usluge prevoza robe za međunarodni transport robe, i pored toga naša firma, da bi roba nesmetano prošla sve carinske kontrole i stigla na željeno odredište, umesto Vas obavlja sve poslove u vezi pribavljanja i sve neophodne dozvole, i pripremanja kompletne carinske dokumentaciju. Kompletnom uslugom omogućujemo klijentima da pojednostave poslove potrebe transporta robe. Na Vama je da našem timu saopštite destinacije, količinu i vrstu robe i datum kada je roba spremna i kada želite da stigne, a ostalo da prepustite našem pouzdanom timu logističara.
  • Zbirni utovari: organizacija zbirnih transporta, bez obzira na količinu i dimenzije pošiljki. Naša preporuka za transport manje količine robe koje ne zauzimaju ceo tovarni prostor je korišćenje usluga našeg zbirnog transporta. Zbirni transport, zbirnjak, je najpraktičniji i najekonomičniji vid transporta za potrebe prevoza manje količine robe u drumskom transportu. Kod zbirnog transporta robe nije retko da je brža isporuka pošiljke, smanjene cene transporta, takođe smanjuje se rizik prevoza. Organizacija prevoza kombi vozilima i kamionima različitih kapaciteta, omogućava prevoz sve vrste robe povoljno, efikasno i u dogovorenim vremenskim rokovima. Pružamo usluge zbirnog prevoza dotovara i povratnih punih utovara iz svih evropskih gradova. Uvoz ili izvoz potrebne količine robe, takođe i smanjenje skladištenja i stvaranja zaliha, sa nepotrebnim opterećivanja troškova, kao i prostora, omogućuje korišćenje zbirnog transporta. Takođe ne postoji minimum robe koja može biti transportovana.

Kamionski transport

Međunarodni i domaći transport (cerade, frigo, furgoni, ADR, …). Zbirni prevoz u uvozu, izvozu i prevozu. Nacionalna distribucija i zbirni unutrašnji transport po Srbiji.

ODELJENJE DOMAĆEG TRANSPORTA, DISTRIBUCIJE

Pružamo usluge nacionalne distribucije robe za klijente, organizaciju transporta robe u Srbiji. Transport robe vršimo manjim dostavnim vozilima, kombijima, kamionima kao i šleperskim transportom. Pružamo mogućnost transporta sa više utovarnih i istovarnih mesta. Imamo jedinstvenu uslugu paletne distribucije pošiljaka u Srbiji bez ograničenja u težini robe, zapremine ili mesta isporuke.

Transport robe kombijem za manje pošiljke na kraćim relacijama omogućuje uštedu novca i vremena prilikom organizacije transporta kombijem. Vršimo organizaciju transporta robe punim šleperskim ili delimičnim utovarima bez obzira na destinacije u Srbiji. Pružamo usluge prevoza robe povratničkim turama kao i dotovarnim turama, što obezbeđuje povoljnost cena naših usluga. Prevoz robe našim vozilima kao i vozilima pouzdanih saradnika podizvođača, osigurava nam da smo u svakom trenutku u mogućnosti obezbeđivanja odgovarajućeg vozila u najkraćem roku. Vršimo usluge dostave/preuzimanja pošiljaka danas za sutra. Brz povrat overene i potpisane dokumentacije.

Međunarodni i domaći transport (cerade, frigo, furgoni, ADR, …). Zbirni prevoz u uvozu i izvozu. Nacionalna distribucija i zbirni unutrašnji transport po Srbiji.

Transport robe kombijem za manje pošiljke na kraćim relacijama omogućuje uštedu novca i vremena prilikom organizacije transporta kombijem. Vršimo organizaciju transporta robe punim šleperskim ili delimičnim utovarima bez obzira na destinacije u Srbiji. Pružamo usluge prevoza robe povratničkim turama kao i dotovarnim turama, što obezbeđuje povoljnost cena naših usluga. Prevoz robe našim vozilima kao i vozilima pouzdanih saradnika podizvođača, osigurava nam da smo u svakom trenutku u mogućnosti obezbeđivanja odgovarajućeg vozila u najkraćem roku. Vršimo usluge dostave/preuzimanja pošiljaka danas za sutra. Brz povrat overene i potpisane dokumentacije.

Organizujemo i kontrolišemo ceo proces do konačne realizacije transporta. Konstantno praćenje u cilju najbolje efikasnosti transporta i usluga koje pružamo:

Obezbeđivanje odgovarajućeg transportnog vozila po zahtevu klijenta, specijalna i redovna vozila, praćenje vremena utovara, istovara, kao i vreme transporta robe, redovan kontakt i izveštavanje o toku transporta, blagovremen povrat ambalaže i robe, kao i transportne dokumentacije.

ODELJENJE MEĐUNARODNOG TRANSPORTA

Pružamo usluge transporta iz i za celu Evropu, i bez obzira koja je vaša krajnja destinacija u svetu, naš tim je u mogućnosti da pruži odgovarajuće logustičke usluge u dogovorenim vremenskim rokovima i po povoljnim cenama. Sa našim pouzdanim timom i proverenom saradnjom sa podizvođačima, klijentima omogućujemo rešavanje njihovih zahteva u brzom roku i sa velikom sigurnošću.

Pružamo usluge organizacije transporta svih vrsta robe, kao i prevoz specijalnih vrsta robe, koja zahteva posebna vozila sa različitom potrebnom opremom ili uslovima. Pružamo usluge organizacije specijalnih prevoza i prevoza ADR robe po propisanim zakonima i standardima.

Naša svakodnevnica je rešavanje zahteva klijenata i praćenju trenutno aktuelnih pošiljaka, priprema robe i pribavljanje neophodnu dokumentaciju kako bi prevoz robe kamionom otpočeo u najkraćem roku, a roba bila brzo i sigurno dopremljena na željenu adresu uz održavanje kvaliteta rada i redovnu komunikaciju sa klijentom.

Pružamo usluge transporta iz i za zemlje: Mađarska, Hrvatska, Austrija, Nemačka, Italija, Albanija, Francuska, Holandija, Poljska, Velika Britanija, Estonija, Litvanija, Rusija, Azerbejdžan i mnoge druge. Naš tim će Vam omogućiti savetovanje i pronalaženje najpovoljnijih i najbržih načina prevoza.

Ostale usluge

profesionalne usluge logistike

AVIO TRANSPORT

Organizacija avio transporta robe u uvozi i izvozu. Pružamo kompletnu uslugu pripremanja dokumentacije, carinskog posredovanja i osiguranja robe.

BRODSKI TRANSPORT

Organizacija transporta robe rečnim, pomorskim ili okeanskim transportom. Brodskim transportom se omogućava jednostavniji i efikasniji transport ...

CARINSKO POSREDOVANJE

Pružamo usluge carinskog posredovanja kod svih vidova transporta, bilo da je brodski, avionski, železnički ili drumski...