Železnički transport

Železnički transport

Organizacija prevoza robe putem železnice.

U zavisnosti od zahteva klijenata obavljamo organizaciju direktnog prevoza i kombinaciju transporta, železnički sa drumskim, avio ili brodskim transportom. Obavljamo organizaciju prevoza vaše robe železnicom u vozovima, grupama kola kao i pojedinačne vagonske pošiljke. Takođe u mogućnosti smo da obavimo kompletan transport robe iz luka kao što su na primer luka Rijeka i Kopar. Povezanost našeg tima sa ostalim železnicama u mogućnosti smo da obezbedimo najefikasnije uslove transporta. Takođe pružamo usluge konstantnog praćenja transporta robe, mogućnost obezbeđivanja robe od oštećenja kao i osiguranje transporta od ostalih rizika. Manipulacija robom tokom utovara istovara, obezbeđivanje potrebne dokumentacije, blagovremeno izveštavanje o statusu robe. Pružamo usluge prevoza robe do direktne željene adrese, kombinacijom prevoza, železnički drumski.

Organizacija prevoza robe putem železnice. U zavisnosti od zahteva klijenata obavljamo organizaciju direktnog prevoza i kombinaciju transporta, železnički sa drumskim, avio ili brodskim transportom. Obavljamo organizaciju prevoza vaše robe železnicom u vozovima, grupama kola kao i pojedinačne vagonske pošiljke. Takođe u mogućnosti smo da obavimo kompletan transport robe iz luka kao što su na primer luka Rijeka i Kopar. Povezanost našeg tima sa ostalim železnicama u mogućnosti smo da obezbedimo najefikasnije uslove transporta. Takođe pružamo usluge konstantnog praćenja transporta robe, mogućnost obezbeđivanja robe od oštećenja kao i osiguranje transporta od ostalih rizika. Manipulacija robom tokom utovara istovara, obezbeđivanje potrebne dokumentacije, blagovremeno izveštavanje o statusu robe. Pružamo usluge prevoza robe do direktne željene adrese, kombinacijom prevoza, železnički drumski.

Ostale usluge

profesionalne usluge logistike

KAMIONSKI TRANSPORT

Međunarodni i domaći transport (cerade, frigo, furgoni, ADR, …). Zbirni prevoz u uvozu, izvozu i prevozu. Nacionalna distribucija i zbirni unutrašnji transport po Srbiji.

AVIO TRANSPORT

Organizacija avio transporta robe u uvozi i izvozu. Pružamo kompletnu uslugu pripremanja dokumentacije, carinskog posredovanja i osiguranja robe.

CARINSKO POSREDOVANJE

Pružamo usluge carinskog posredovanja kod svih vidova transporta, bilo da je brodski, avionski, železnički ili drumski...